Tiskové prohlášení SZDP

14.10. 2011

Tiskové prohlášení Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.

V Praze dne 12.10.2011

 

Lesnické " Déjá vu "

Společné zasedání Představenstva a Dozorčí rady Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP) se na svém dnešním zasedání zabývalo situací po vyhlášení výsledků čtení sald a vítězů tendru státního podniku Lesy ČR  na období 2012+.

SZDP je znepokojeno jak oznámeným výsledkem počtu vítězů státní zakázky, tak téměř okamžitou reakci nového ministra zemědělství a vítěze tendru 2012+ na oznámené výsledky.

Výsledkem výběrového řízení na státní zakázku je koncentrace dodavatelů služeb a obchodu dřívím jak objemem, tak počtem s tím dochází k dalšímu omezování volné soutěže trhu lesnických služeb a prodeje dříví s důsledky na rovnoměrnost dodávek a ceny dříví na tuzemském trhu.

Sdělění ministra zemědělství o možnosti tendry zrušit, vytváří opětovně velkou nejistotu v již tak špatné rovnoměrnostizásobování tuzemských zpracovatelů.

V důsledku koncepce Dřevěná kniha, kterou otevřeně kritizoval i pan premiér Petr Nečas se vytvopřila opakovaná situace z loňského roku, kdy není jisté zda vítězové výběrového řízení dostojí všech svých nabídek a začnou včas dodávat dříví na trh. Prohlášení vítěze tendru firmy LESS o nedostatku vlastních kapacit a možnosti odstoupit od velké části zakázek, zcela zpochybňuje celý systém tendrů LČR.

Nejzávažnějším důsledkem "koncepce" státního podniku je však opětovné zvýšení nabídkových cen vítězů tendrů, které nemají s reálním tržním prostředním nic společného, včetně spekulativního vlivu indexace cen dříví v rámci právně nezávazného hodnocení indexu cen surového dříví ČSÚ.

Zpracovatelé dřeva tak zažívají nepříjemné Déjá vu, důsledkem kterého je snížení a další snižování výrobních kapacit, snižování přidané hodnoty, odvodu daní, příspěvku do sociálního a důchodového systému a exportu zaměstnanosti do Rakouska a Německa


Zpět na seznam novinek