Jednání s náměstkem Braumem

9.2. 2012

Minulý týden uskutečnil president SZDP Ing. Tomáš Hrubec pracovní schůzku s náměstkem ministra zemědělství Ing. Radkem Braumem na které ho informoval o současné situaci v dřevařském sektoru průmyslu a s problémy dřevařský firem z titulu nerovnoměrného zásobování dřevní hmotou. Upozornil, že tato situace vyplývá z pozních podpisů smluv mezi LČR s.p. a vítězi tendrů. Na základě této zkušenosti a stálý nezájem ze strany MZe tyto problémy řešit, informoval pana náměstka o aktivitách SZDP se kterými chce v nejbližším období seznámit jak MZe tak i odbornou veřejnost .  


Zpět na seznam novinek