president u ministra

23.3. 2014

Představitelé SZDP v osobě presidenta svazu Ing. Tomáše Hrubce  a vícepresidenta svazu Ing. Roberta Babuky, MBA, se účastnili jednání s ministrem průmyslu a obchodu panem Mládkem. Více jak hodinové jednání mělo jako hlavní téma potřebu spolupráce při řešení rozvoje dřevozpracujícího průmyslu v ČR. Kromě aktuálních problémů vznikajících vlivem současné koncepce státu v hospodaření s lesy ve vlastnictví státu, se jednání zabývalo hlavně vysokým potencionálem dalšího rozvoje zpracování dříví ve stávajících kapacitách.

Došlo i na hodnocení vlivu zahraničních investic, které je nutné posuzovat mnohem citlivěji vevazubě na skutečné celospolečenské dopady.Závěrem jednání bylo dohodnuto, že MPO se bude nadále zabývat úrovní a problémy v rozdílných podmínkách podnikání v ČR a v okolních zemích, tak aby bylo dosaženo shody podnikatelského prostředí umožňující rovnou hospodářskou soutěž.

Pan ministr Mládek podpořil zahájenou aktivitu SZDP ve vytvoření pracovní skupiny, která bude společně s MPO identifikovat a řešit hlavní temata unožňující další rozvoj zpracování dříví v ČR a přislíbil zvýšenou pozornost ze strany pracovníků MPO v otázce hospodaření s dřevní hmotou jako domácího surovinového zdroje pro rozvoj nejen pracovních příležitostí ale také jeho podílu na rozvoji ekonomiky ČR.   


Zpět na seznam novinek