Zpráva SZDP pro jednání RHSD ČR

22.6. 2014

Svaz zaměstnavatelů ve zprávě-dokumentu poukazuje na skutečnost, že i nadále ČR zaostává ve využívání dřeva za vyspělými zaměmi EU.

Proto mezi nejnalehavější aktivity ve kterých dřevařský sektor průmyslu potřebuje podporu hospodářské politiky vlády patří:

  1. Vytvoření kapacity na úrovni vlády a ministerstev s kompetencí koordinovat řešení letitých problémů v dřevozpracujícím odvětvím a přinášet potřebnou oboustrannou komunikaci mezi podnikateli a zájmy v lesnictví a rozvoji přidané hodnoty ve zpracování

2.Systematicky na úrovni vlády podporovat nutnou transformaci odvětví na moderní a vyvážené obory činnosti využívající obnovitelnou surovinu, zejména rozvojem existujících tuzemských kapacit

3.Podporovat rozvoj inovací a sdružovaní aktivit podnikatelů v exportu výrobků místo exportu surového dříví

4.Vytvářet a podporovat podmínky pro růst tuzemské spotřeby obnovitelných surovin

           Souhrně je možné tento záměr definovat jako:

                            " EXPORTOVAT PŘIDANOU HODNOTU, NIKOLIV SUROVINU"   

     

                       

                    


Zpět na seznam novinek