Jednání představenstva a DR

20.5. 2015

Společné jednání představenstva a DR  po kontrole přijatých úkolů na VH vzalo tuto kontrolu na vědomí. Dále byla podána informace o jednáních a aktivitách představitelů SZDP za uplynulé období.

Ing. Robert Babuka, víceprezident SZDP podal informace o jednání pracovního týmu pro hospodářskou politiku státu. Společně s prezidentem SZDP ing. Tomášem Hrubcem informovali o jednání pracovních skupi vytvořených MZe a LČR. Obě informace byly vzaty na vědomí.

V dalším bodě programu společné jednání projednávalo návrhy na další zaměření činnosti SZDP, které předloži ing. Robert Babuka, víceprezident SZDP.

Po podrobné diskusi bylo uloženo ing. Babukovi zpracovat návrh na ustavení dřevařského klastru který bude následně předložen členům představenstva a DR k projednání

 

Společné jednání schválilo změnu sídla SZDP na Bělohorská 274/9, Praha 6-Břevnov, PSČ 169 00


Zpět na seznam novinek