Aktivity prezidenta SZDP

10.10. 2018

Prezident SZDP uskutečnil jednání na MŽP  na oddělení přehraničního pohybu odpadů a mezinárodní spolupráce ve věci skladování dovezené dřevní suroviny o co ho požádaly některé firmy - členové našeho Svazu. Jednání nebylo ukončeno s určitým závěrem vzhledem k tomu, že MŽP požaduje některé doplňující informace, které Ing Tomáš Hrubec slíbil do jednoho měsíce, že je dodá. 


Zpět na seznam novinek